sitəmkeş


sitəmkeş
f. cəfa çəkən; məzlum, yazıq

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.